It´s a wrap

I dag är det den 27:e December alltså inte många dagar på det här året. Och hur skall vi sammanfatta det för oss. Vi har inte gjort många storsattsningar utan istället försökt fokusera på att kalibrera oss och finjustera vilket gett resultat vilket är oerhört kul.

Butiken har jag sen jag började försökt driva från yrkeskunder till konsumenter. Jag har även försökt brädda innehållet genom att ta in konstnärs och hobbymaterial. Linjen är hårfin och vi får inte glömma bort vad vi är för butik. Nu känns det lite som om pendeln är på väg tillbaka och fler och fler yrkeskunder hittar hit. Vi har knutit målerifirmor till oss. Vi har även varit inne och nosat lite på mer kringutrustning. Där är det alltid svårt att veta vad folk vill ha. Så nästa år ser jag fram emot. Jag tror det kommer hända en hel del spännande.

Måleriet rullar nog på ganska som vanligt. Det är möjligt att vi har lite mer innejobb på verkstaden vilket är bra.

Sprutlackeringen har möjligtvis lite mindre kök vilket är lite förvånande nu när vi måste bli ännu bättre på att ta hand om det vi har. men å andra sidan trillar där in fler udda saker.

Med dessa korta rader vill jag önska alla en riktigt god fortsättning så hoppas jag vi ses och hörs nästa år.

/Johannes, Butiken

Vad är sandpapper?

Sandpapper, även kallat slippapper, är ett slipmedel som används för att jämna ut repor, släta och förbereda ytor. De allra flesta av oss har bekantat oss med sandpapper, i större eller mindre grad, men det är få som känner till alla de många olika utgåvorna det finns och hur många syften sandpapper faktiskt tjänar.

Sandpapprets historia

Den första registrerade användningen av sandpapper var faktiskt långt tillbaka i 1:a århundradet i Kina. Då krossade de snäckor, frön och sand som de sedan band till pergamentpapper med naturgummi. Likaså använde man rått hajskinn och andra djurskinn med rå yta.

Senare kommer sandpapper med sandkorn, vilket, som ordet antyder är papper med sandkorn, som används helt fram till 1920.

1920 uppfann sedan 3M sandpapper med kiselkarbidkorn, som är ett av de slippapper vi använder än idag. Det innovativa med 3M:s nya sandpapper var underlagsmaterial av canvas och en yta med vattenfast lim, som kallas Wet & Dry sandpapper. Denna uppfinning tillåter plötslig användning av vatten i slipprocessen. Vattnet fungerar som ett smörjmedel som för bort dammpartiklarna och man undviker därigenom tillstoppning av gruset, även kallat clogging.

Denna korntyp av kiselkarbid har gjort att sandpapper, idag, är mindre primitivt. Ändå borde det faktiskt inte alls heta sandpapper, utan istället bara slippapper. Ytan består inte längre av sandkorn eller flinta, som den troligen närmare var. Idag ersätts det av andra och mycket mer användbara slipmedel, såsom aluminiumoxid (som är det mest använda, det rödbruna sandpappret) zirkoniumoxid, (typiskt blått), keramiska korn (ofta lila) eller kiselkarbidkorn (typiskt svarta) , som 3M var först med.

Sandpapprets uppbyggnad

Sandpapper består i princip av antingen papper eller duk som underlagsmaterial, sedan utstrött slipkorn, följt av ett täckskikt (harts) för att försegla kornen.

Vilken slags sandpapper ska jag välja?

Sandpapper är gör-det-själv-typens och hantverkarens bästa vän. Det är bl.a. oumbärligt när man ska renovera gamla möbler, slipa paneler i huset, förbereda inför målning, slipa och polera bilar, förbereda båten, fixa golv, slipa knivar och mycket, mycket mer. 

 Det är dock inte helt utan betydelse vilken typ av sandpapper du väljer för olika typer av arbeten. Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av sandpapper 

Sandpapper: Kornstorlek

En viktig del av sandpapper är kornstorleken. Kornstorleken indikerar hur grovt sandpappret är och här gäller att ju lägre siffra desto grövre sandpapper, P24 är väldigt grovt, men P6000 är ultrafint. Det vill säga, om du ska få ett fint resultat, välj sandpapper med hög kornstorlek och behöver du en grövre slipning,ska du ha en låg kornstorlek.

Står du inför ett större slipjobb är det en god idé att välja en låg kornstorlek och sedan arbeta dig upp till en högre storlek, på så sätt jobbar du dig fram korrekt och får bästa resultat.

De flesta av våra slipmaterial här i Norden och Europa är definierade enligt FEPA-normen, där kornstorleken anges med “P” framför kornstorleksnumret. På så sätt vet du alltid om det är samma grovhet som du brukar använda.

Slipkornen framställs genom krossning och sorteras i olika kornstorlekar som har samma nummer som raster som används vid sorteringen. Lägsta nummer ger grövsta korn och högsta nummer finaste korn inom serien 16–1200. De i handeln vanligaste kornstorlekarna ligger i spannet 60–600.

Slipkornen sprids tätt eller glest på ryggen beroende på användningsområde. Den vanligaste spridningen är tät men för sliptillämpningar som har benägenhet att snabbt fylla papperet används gles spridning.

Tidigare angavs ett sandpappers grovlek ofta med en skala från 0–5. Där 5 stod för det grövsta pappret och 0 stod för det finaste pappret. Idag är det vanligast att grovleken anges i form av kornstorlek, till exempel 40 korn (P40), vilket räknas som ett grovt sandpapper. Eller 180 korn (P180), vilket räknas som ett fint sandpapper. Siffran betyder att kornen på sandpappret kan passera genom ett nät som har detta antal maskor i kvadrat per kvadrattum. Ett nät som på varje kvadrattum har 40×40=1600 maskor, används för att sila de korn som sitter på ett sandpapper med grovleken 40 korn. Om man istället tar ett nät som är så finmaskigt att nätet på varje kvadrattum har 180×180=32 400 maskor. De sandkorn som klarar av att passera genom detta nät används för att tillverka sandpapper med grovleken 180 korn (P180).

När du börjar med sandpapper kan du börja med kornstorlekarna nedan. 

Vilken kornstorlek till slipning av trä?

 • Grovslipning: P40-60-80
 • Mellanslipning: P100-120-150-180
 • Finslipning: P240-320-400

Vilken kornstorlek till lack och färg?

 • Slipning av gammal färg: P40-60-80
 • Mellanslipning av färg: P100-120-150-180
 • Fin – och mellanslipning av klarlack: P240-320-400

Vilken kornstorlek till järn och metall?

 • Grovslipning: P40-60-80
 • Mellanslipning: P100-120-150-180
 • Finslipning: P240-320-400

Sandpapper: Korntyp

Förutom kornstorlek spelar korntypen också roll för vilket sandpapper du väljer. Nedan kan du läsa om hur de olika typerna används. 

 • Aluminiumoxid (oftast röda): Till slipning av trä, plast, färg och komposit samt finslipning av metall.
 • Siliciumcarbid (ofta svarta): Till finslipning av alla typer av lack, samt organiska ytor som sten och betong.
 • Zirkoniumoxid (ofta blå): Typiskt till allroundslipning av metall. Används även för slipning av trägolv.
 • Keramiska korn (ofte röda eller lila): Till metallslipning vid hög temperatur, samt slipning av kolfiber, kevlar och liknande produkter.

Sandpapper: Ryggmaterial

 Ryggmaterialet, även kallat baksidan, är den produkt som slipkornen fästs på. Den finns i flera olika typer: 

 • Sandpapper med canvas/bomullsrygg
 • Sandpapper med polyesterförstärkt bomullsrygg
 • Sandpapper med klassisk pappersrygg
 • Sandpapper med PE-folie/film
 • Sandpapper med nylon/non-woven
 • Sandpapper med skumrygg

Sandpapper: Former

Formen på ditt sandpapper beror till stor del på vilken maskin du ska använda. Hos oss hittar du sandpapper i följande former: 

 • Sandpapper i ark
 • Sandpapper i rullar
 • Sandpappersrondeller och skivor
 • Slipband
 • Sliphölster
 • Slipsvamp
 • Vattenslippapper
 • Smärgelduk

Smärgelduk 

Smärgelduk är en typ av sandpapper med smärgel för finputsning av framförallt metalldetaljer.

Smärgel är en bergart som främst består av mineralet korund (alumoniumoxid, Al2O3) naturligt förorenad med magnetit, hematit (järnglans) och kvarts, samt mindre mängder rutil, glimmer och kalcit. Den kemiska sammansättning är 48–70% aluminiumoxid, 15–30% järnoxider, upp till 10% kiseldioxid samt små mängder, vatten.

Förekomst

De viktigaste smärgellagren finns i Grekland, Turkiet och USA. Den bästa smärgeln kommer från den grekiska ön Naxos. Före utvecklingen av syntetiska slipmedel som kiselkarbid var denna smärgelfyndighet mycket viktig.

Lösningsmedel

Ett lösningsmedel är ofta en vätska som kan lösa upp ett fast ämne, blanda sig med en vätska eller binda en gas och därigenom bilda en homogen lösning. Även fasta ämnen kan vara ett lösningsmedel, till exempel metaller som bildar en legering. Lösningsmedlet anges som det som finns störst mängd i lösningen, exempelvis vatten i saltvatten.

Det vanligaste lösnigsmedlet är järn.

Efter vatten är de vanligaste lösningsmedlen organiska, till exempel etanol och terpentin. Bland oorganiska ämnen som används som lösningsmedel finns förutom vatten även ammoniak och superkritisk koldioxid.

Lösningsmedel har oftast låg kokpunkt, de avdunstar lätt eller kan avlägsnas med destillation, så att endast det lösta ämnet blir kvar. Användbara lösningsmedel ska därför inte reagera med de lösta ämnena. Lösningsmedel kan också användas för att extrahera lösliga komponenter i en blandning. Det vanligaste exemplet på detta är te- och kaffebryggning. Lösningar är oftast transparenta; kaffe och te innehåller mikroskopiska partiklar som inte låter sig lösas upp.

Här kommer några av, för målaren, vanligaste lösningsmedlen.

Bensin
Så kallad kemisk ren bensin, dvs ej det man tankar på macken.
Användningsområden: Fläckborttagning, tar bort olja, fett.
Skydd: NitrilHandskar, god ventilation

Fotogen (lampolja)
Användningsområden: Bra för att lösa upp annan olja, t.ex vid rengöring av cykelkedja etc. (Tvättas sedan bort med vatten och bilschampo innan ny fin olja stryks på.)
Skydd: NitrilHandskar

T-röd
Användningsområden: Rengöring av feta eller fläckiga ytor. Bra för att “torka ut” feta träslag innan limning eller oljning. Löser shellack. Kan användas för att “öppna” celler i trä/faner innan slipning vid missfärgning pga tex vatten.
Skydd:NitrilHandskar

ISOPROPYLALKOHOL
Användningsområden:Mycket brandfarligt. Fullständigt vattenlöslig. Färglös stabil, svagt luktande. Används bl.a. som lösnings-rengörings- och polermedel
Skydd: PVCHandskar

Ammoniak
Användningsområden: Målarna brukar använda det för att matta ner färg innan målning. Luktar starkt och otrevligt.
Skydd: PVCHandskar

Aceton
Användningsområden: Löser vissa lim. Rengöring. Löser cellplast.

Lacknafta /mineralterpentin / kristallolja
Användningsområden: Spädning av oljebaserade färger och linolja. Rengöring, lämnar dock gärna en fet hinna efter sig. Ta bort klister på tex etiketter. Rengör inte lika starkt som cellulosaförtunning. Vanligt förekommande varunamn: Dilutin, Sangajol, Solvent Naphta, Testbenzin, Varnolen, White Spirit

Alifatnafta eller lågaromatisk lacknafta är en typ av lacknafta där man har minskat andelen aromatiska kolväten för att begränsa de hälsovådliga effekterna. Den förekommer som lösningsmedel i målarfärg men användningen minskar i och med att allt mer målarfärg görs vattenlöslig.
Skydd: neopren.

Cellulosaförtunning / förtunning / thinner
Användningsområden: Rengöring av penslar etc efter oljebaserade färger. Rengöring, starkare är lacknafta men löser ofta upp olika typer av plaster. För att ta bort tejprester från marmor.
Gnugga in på trä för att se ungefär hur det blir efter oljning, förtunningen dunstar sen bort utan att lämna märken. Denna metod gör också att repor i träet blir mer synliga för stunden, lämpligt för sista slipsteget där det kan vara svårt att se reporna.
Skydd: butyl eller PVA

Vatten
Användningsområden: Späda vattenbaserad färg, rengöring av penslar. Varmt vatten fungerar ofta bättre än kallt som fläckborttagare.


Citronsyra

Användningsområde: Löser ytrost skapligt effektivt. 35-200 gram per liter varmt vatten, lägg ner rostiga verktyg och andra grejjer i badet över natten och rengör sedan noga med målarsoda innan de fettas/oljas/etc.
Skydd: Latex

God Fortsättning

Nu är vi några dagar inne på det nya året och vi har firat att jorden klarat ytterligare ett varv runt solen.

Det har återigen varit ett händelserikt år här på firman. Måleridelen tuffar på som vanligt och antalet inhyrda målerifirmor har ökat. Sprutlackeringen har gjort stora investeringar med nya maskiner vilket skall bli oerhört spännande när vi kommer igång med det. Butiken, som är min avdelning fortsätter att öka och växa. Så pass mycket så att vi återigen är två i butiken. Framförallt på konstnärsavdelningen där vi nu har i stort sätt allt.

Vi har möblerat om för att öka tillgängligheten på tillbehörsavdelningen. Förhoppningsvis skall man kunna se att vi även har textilfärg, bilvård och rengöringsartiklar.

Vi håller just nu på att skapa en miljöplan. Vi har tydligt märkt upp vilka produkter som är svanenmärkta tillexempel.

Vi kommer fortsätta vår satsning på Linoljefärg så klart men även ta in fler kulturvårdsmärken.

Har vi något på minuskontot då? Ja, det skulle väl i så fall vara att vår viktigaste infartsled har blivit avstängd. Vill man hit får man ta lädergatan in efter bruket, mitt emot Skansens naturresarvat eller Lädergatan nere vid Branteviksvägen.

Hur som helst önskar jag alla en riktigt bra fortsättning så hoppas jag att vi ses.

Rengöring

Då ska vi ha en genomgång av olika rengöringsmedel men vi börjar med grunderna

Vad är rengöringsmedel?

Rengöringsmedel är ett samlingsnamn för olika former av rengöring. Vi kommer först och främst fokusera på rengöring i samband med underhåll och målning. PH-värdet spelar en stor roll när det kommer till rengöringsmedel. Det finns pH-neutrala rengöringsmedel, såsom de flesta diskmedel. Dessa har fördelen att de är milda mot huden men har också en mindre kraftfull rengörande verkan. Majoriteten av rengöringsmedel för hushållsbruk är basiska, dvs har ett pH-värde över 7.

Basiska rengöringsmedel

Basiska rengöringsmedel löser upp fettbaserad smuts, och känns hala på fingrarna. De kallas ibland för avfettningsmedel. LUT är ett annat ord för vattenlösningar av basiska kemikalier. Exempel på basiska rengöringsmedel för hemanvändning är såpa, tvål, och kaustiksoda eller propplösare. Kaustiksoda har ett pH på 14, vilket är extremt basiskt och innebär att ämnet är starkt frätande, eller mer korrekt, etsande. Därför krävs korrekt skyddsutrustning vid användning av kaustiksoda.

Sura rengöringsmedel

Det finns också sura rengöringsmedel, med ett pH under 7. Några exempel är ättika, vinäger och citronsyra. Dessa lämpar sig huvudsakligen för borttagning av kalk, rost och salt. Sura rengöringsmedel kan vara frätande och kräver korrekt skyddsutrustning. De känns ofta sträva på fingrarna.

Övriga rengöringsmedel

Även lösningsmedel spelar en viktig roll som rengöringsmedel. Vatten, etanol och terpentin är några av de vanligaste lösningsmedlen. Principen om lika löser lika gör att även oljor kan användas för att tvätta bort oljebaserade fläckar.

Rengöringsmedel representerar huvudsakligen den kemiska komponenten i Sinners cirkel som är en modell för hur olika faktorer påverkar resultatet vid rengöring. Cirkeln består av de fyra komponenter – kemikalier, mekanisk bearbetning, temperatur och tid – som krävs för att nå ett resultat vid rengöring av textilier, utrustning och lokaler.

Vad har vi?

Jag tycker att en bra början när det kommer till rengöring är Engwall o Claessons Linoljesåpa. Det är en förtvålad linolja, tillverkad på traditionellt vis.

Passar för all typ av rengöring i hemmet samt grovrengöring i bilen, båten, mm. Behandling av s.k. skurgolv av furu och gran.

Rengöring av penslar och färgborttagning. Jag har även fått liv i stenhårda penslar med torkad färg. Så den är verkligen toppen.

Något många missar är att underhållstvätta sina snickerier och fasader. Det kan tyckas ta lite tid men många gånger så förlänger man livstiden på färgen vilket gör att man egentligen sparar tid, miljö och pengar.

Till detta skulle jag rekommendera Japes Underhållstvätt eller tvätt direkt.

Underhållstvätt för fasader av trä, puts, tegel eller plåt samt andra byggnadsdelar såsom vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, markiser, trädgårdsmöbler, inredning, möbler, golv m.m. Även för övrig rengöring av måttligt nedsmutsade ytor ute och inne. Rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. Skonsam mot känsliga material, etsar ej. 

Är det däremot dags att tvätta inför målning så har vi Jape Målningstvätt för tvättning av fasader och andra ytor innan målning, t.ex. vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar portar, fönster mm. Även till övrig rengöring av hårt nedsmutsade ytor ute och inne.

Alkaliskt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Mattar målade ytor och förbättrar därmed vidhäftningen för färgen. Tvättade ytor blir efter sköljning och torkning ett utmärkt underlag för målning. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. pH 12 i brukslösning. Kan etsa glas om det torkar in, kan missfärga obehandlat trä och påverka vissa metaller t.ex. förzinkad plåt och aluminium. 

Det finns så klart en oändlig uppsjö med olika rengöringsmedel så för att inlägget inte ska bli allt för långt så kan ni titta in till oss i butiken så berättar vi mer.

Semester

I morgon är det fredag och för min del sista dagen innan semestern. I går regnade det och i dag fläktar en lätt svalkande vind. Det passar mig alldeles utmärkt. Vi håller på att renovera huset där hemma. Kupor på Ovanvåningen och isolering. Då är det ju skönt om det inte är alldeles tryckande varmt.

Fönsterna har jag själv målat med Engwall och Claessons linoljefärg. Väggarna invändigt tänkte vi måla med Caparols Finest wall. En helmatt, tålig och tvättbar väggfärg. Vi har även tittat en del på tapeter. både på Duros “Blommor och blad” och på Boråstapeters “Ur vårt arkiv”

Vad har ni för spännande projekt i sommar? Glöm inte att bara njuta av den vackra svenska sommaren.

Vi kommer för övrigt ha öppet som vanligt hela sommaren.

Välkomna in och glad sommar!

En nyhet att fastna för

Vi anser att ett företag skall utvecklas eller avvecklas. Det sista alternativet skulle ju vara väldigt tråkigt för oss. Därför har vi tagit in ett nytt märke i vårt sortiment.

Soudal.

Alla har väl någon gång behövt en dig eller ett lim? Nu har vi fixall på hyllan. Det är en allt i ett fog och lim. Den finns kristallklar och nästan i alla regnbågens färger.

Den finns även i små smarta tuber och i en trycksatt behållare om du skulle sakna en fogspruta.

Lite om Akvarellpapper

Har du målat länge med akvarell så har du nog ganska bra koll på olika papper. Men är du nybörjare så kommer här en kort guide.

Det första vi kollar på är vad pappret är tillverkat av. Är det lumppapper består det till 100% av Bomull. Fibrerna är långa, böjliga och starta. Är det cellulosa består det av blekta cellulosafibrer. Sen finns det olika blandningar mellan dessa två. Cellulosa är billigare.

Det andra vi kollar på är vikten/Tjockleken (Gram per kvadratmeter) Ska man måla med mycket vatten så är 300gram ett minimum.

Det sista vi kollar på är grängen alltså strukturen på pappret. Detta är enligt min mening högst individuellt vad man gillar Strukturen uppstår under tillverkningen. Vill man ha slätare papper skall man hålla utkik efter “Hot pressed” eller varmpressat. Är det kallpressat blir strukturen medel till grov.

2021

Då har vi kommit en bit in i det nya året. För många var förra året en riktig kallsup men vi väljer ändå att försöka se på allt bra istället. För vår del gick det bra. Vi höll oss friska och ökade en del.

Vad har vi för plan det här året? Vi kommer fortsätta försöka effektivisera. Och vi hoppas att vi kan knyta till oss fler medarbetare. Framförallt behöver vi fler målare men även en person till här inne i butiken.

Vi kommer fortsätta att satsa på konstnärsmaterialet och hoppas att ni kunder uppskattar det. Även linoljefärgsförsäljningen hoppas vi på.

Ur som helst så hoppas jag att vi ses.

INKtober

Vad är inktober?

Inktober är en månadslång konstutmaning skapad 2009 av Jake Parker och idén bakom är att skapa 31 teckningar, en teckning för varje dag i oktober för att förbättra sin personliga skicklighet och utveckla positiva ritvanor. Varje dag under oktober månad skapar alla som deltar en bläckteckning och publicera den online.

I år tänkte vi på Keller & Glenn vara med och vill så klart att du också är med.

Vi kommer sätta ihop ett fint kit i butiken. Sen är det bara att sätta igång och teckna. Lägg ut på sociala medier Hashtagga #inktober2020 och gärna #fargbutiken och #KellerochGlenn. När månaden är över lämnar ni in era teckningar så sätter vi upp dem här i butiken. Efter två veckor av allmän beundran och beskådan så får ni hämta era bilder.