Sandpapper, även kallat slippapper, är ett slipmedel som används för att jämna ut repor, släta och förbereda ytor. De allra flesta av oss har bekantat oss med sandpapper, i större eller mindre grad, men det är få som känner till alla de många olika utgåvorna det finns och hur många syften sandpapper faktiskt tjänar.

Sandpapprets historia

Den första registrerade användningen av sandpapper var faktiskt långt tillbaka i 1:a århundradet i Kina. Då krossade de snäckor, frön och sand som de sedan band till pergamentpapper med naturgummi. Likaså använde man rått hajskinn och andra djurskinn med rå yta.

Senare kommer sandpapper med sandkorn, vilket, som ordet antyder är papper med sandkorn, som används helt fram till 1920.

1920 uppfann sedan 3M sandpapper med kiselkarbidkorn, som är ett av de slippapper vi använder än idag. Det innovativa med 3M:s nya sandpapper var underlagsmaterial av canvas och en yta med vattenfast lim, som kallas Wet & Dry sandpapper. Denna uppfinning tillåter plötslig användning av vatten i slipprocessen. Vattnet fungerar som ett smörjmedel som för bort dammpartiklarna och man undviker därigenom tillstoppning av gruset, även kallat clogging.

Denna korntyp av kiselkarbid har gjort att sandpapper, idag, är mindre primitivt. Ändå borde det faktiskt inte alls heta sandpapper, utan istället bara slippapper. Ytan består inte längre av sandkorn eller flinta, som den troligen närmare var. Idag ersätts det av andra och mycket mer användbara slipmedel, såsom aluminiumoxid (som är det mest använda, det rödbruna sandpappret) zirkoniumoxid, (typiskt blått), keramiska korn (ofta lila) eller kiselkarbidkorn (typiskt svarta) , som 3M var först med.

Sandpapprets uppbyggnad

Sandpapper består i princip av antingen papper eller duk som underlagsmaterial, sedan utstrött slipkorn, följt av ett täckskikt (harts) för att försegla kornen.

Vilken slags sandpapper ska jag välja?

Sandpapper är gör-det-själv-typens och hantverkarens bästa vän. Det är bl.a. oumbärligt när man ska renovera gamla möbler, slipa paneler i huset, förbereda inför målning, slipa och polera bilar, förbereda båten, fixa golv, slipa knivar och mycket, mycket mer. 

 Det är dock inte helt utan betydelse vilken typ av sandpapper du väljer för olika typer av arbeten. Nedan kan du läsa mer om de olika typerna av sandpapper 

Sandpapper: Kornstorlek

En viktig del av sandpapper är kornstorleken. Kornstorleken indikerar hur grovt sandpappret är och här gäller att ju lägre siffra desto grövre sandpapper, P24 är väldigt grovt, men P6000 är ultrafint. Det vill säga, om du ska få ett fint resultat, välj sandpapper med hög kornstorlek och behöver du en grövre slipning,ska du ha en låg kornstorlek.

Står du inför ett större slipjobb är det en god idé att välja en låg kornstorlek och sedan arbeta dig upp till en högre storlek, på så sätt jobbar du dig fram korrekt och får bästa resultat.

De flesta av våra slipmaterial här i Norden och Europa är definierade enligt FEPA-normen, där kornstorleken anges med “P” framför kornstorleksnumret. På så sätt vet du alltid om det är samma grovhet som du brukar använda.

Slipkornen framställs genom krossning och sorteras i olika kornstorlekar som har samma nummer som raster som används vid sorteringen. Lägsta nummer ger grövsta korn och högsta nummer finaste korn inom serien 16–1200. De i handeln vanligaste kornstorlekarna ligger i spannet 60–600.

Slipkornen sprids tätt eller glest på ryggen beroende på användningsområde. Den vanligaste spridningen är tät men för sliptillämpningar som har benägenhet att snabbt fylla papperet används gles spridning.

Tidigare angavs ett sandpappers grovlek ofta med en skala från 0–5. Där 5 stod för det grövsta pappret och 0 stod för det finaste pappret. Idag är det vanligast att grovleken anges i form av kornstorlek, till exempel 40 korn (P40), vilket räknas som ett grovt sandpapper. Eller 180 korn (P180), vilket räknas som ett fint sandpapper. Siffran betyder att kornen på sandpappret kan passera genom ett nät som har detta antal maskor i kvadrat per kvadrattum. Ett nät som på varje kvadrattum har 40×40=1600 maskor, används för att sila de korn som sitter på ett sandpapper med grovleken 40 korn. Om man istället tar ett nät som är så finmaskigt att nätet på varje kvadrattum har 180×180=32 400 maskor. De sandkorn som klarar av att passera genom detta nät används för att tillverka sandpapper med grovleken 180 korn (P180).

När du börjar med sandpapper kan du börja med kornstorlekarna nedan. 

Vilken kornstorlek till slipning av trä?

 • Grovslipning: P40-60-80
 • Mellanslipning: P100-120-150-180
 • Finslipning: P240-320-400

Vilken kornstorlek till lack och färg?

 • Slipning av gammal färg: P40-60-80
 • Mellanslipning av färg: P100-120-150-180
 • Fin – och mellanslipning av klarlack: P240-320-400

Vilken kornstorlek till järn och metall?

 • Grovslipning: P40-60-80
 • Mellanslipning: P100-120-150-180
 • Finslipning: P240-320-400

Sandpapper: Korntyp

Förutom kornstorlek spelar korntypen också roll för vilket sandpapper du väljer. Nedan kan du läsa om hur de olika typerna används. 

 • Aluminiumoxid (oftast röda): Till slipning av trä, plast, färg och komposit samt finslipning av metall.
 • Siliciumcarbid (ofta svarta): Till finslipning av alla typer av lack, samt organiska ytor som sten och betong.
 • Zirkoniumoxid (ofta blå): Typiskt till allroundslipning av metall. Används även för slipning av trägolv.
 • Keramiska korn (ofte röda eller lila): Till metallslipning vid hög temperatur, samt slipning av kolfiber, kevlar och liknande produkter.

Sandpapper: Ryggmaterial

 Ryggmaterialet, även kallat baksidan, är den produkt som slipkornen fästs på. Den finns i flera olika typer: 

 • Sandpapper med canvas/bomullsrygg
 • Sandpapper med polyesterförstärkt bomullsrygg
 • Sandpapper med klassisk pappersrygg
 • Sandpapper med PE-folie/film
 • Sandpapper med nylon/non-woven
 • Sandpapper med skumrygg

Sandpapper: Former

Formen på ditt sandpapper beror till stor del på vilken maskin du ska använda. Hos oss hittar du sandpapper i följande former: 

 • Sandpapper i ark
 • Sandpapper i rullar
 • Sandpappersrondeller och skivor
 • Slipband
 • Sliphölster
 • Slipsvamp
 • Vattenslippapper
 • Smärgelduk

Smärgelduk 

Smärgelduk är en typ av sandpapper med smärgel för finputsning av framförallt metalldetaljer.

Smärgel är en bergart som främst består av mineralet korund (alumoniumoxid, Al2O3) naturligt förorenad med magnetit, hematit (järnglans) och kvarts, samt mindre mängder rutil, glimmer och kalcit. Den kemiska sammansättning är 48–70% aluminiumoxid, 15–30% järnoxider, upp till 10% kiseldioxid samt små mängder, vatten.

Förekomst

De viktigaste smärgellagren finns i Grekland, Turkiet och USA. Den bästa smärgeln kommer från den grekiska ön Naxos. Före utvecklingen av syntetiska slipmedel som kiselkarbid var denna smärgelfyndighet mycket viktig.